Category: Forex Trading

Co to jest RNG? World of Tanks

Jako, że starter jest zawsze taki sam, ale zmienia się tylko jego wartość, nie generuje on liczb prawdziwie losowych, w przeciwieństwie do generatora liczb prawdziwie losowych. Niemniej, w przypadku gier stosowanie generatorów liczb pseudolosowych jest w zupełności wystarczające. RNG to skrót od wyrażenia „random number generator”, które w języku polskim oznacza „generator liczb losowych”. Generator […]

Question Mark in the BCG matrix Explained 2023

Unfortunately, most of those work in the Parks segment of the business, which could have strategic implications for the company. To give you a better idea of how the BCG matrix is applied to a real-life setting, let’s take a look at a couple of examples https://1investing.in/ of modern-day businesses. For example, imagine year one […]

AAPL Apple Inc Stock Price & News

The Pro model starts at $999 for the base variant, while the Pro Max starts at $1,099. Apple also offers a cheaper 5G model at $699 in the form of the iPhone Mini, but the ASP shows that consumers are willing to pay more for the higher-end offerings. Investors use strategies to determine when to […]

Fundusze inwestycyjne Ministerstwo Finansów Portal Gov pl

W myśl projektowanych przepisów, statut niepublicznego FIZ będzie musiał określać podmioty, które mogą zostać uczestnikami takiego funduszu lub warunki, które muszą spełniać tacy inwestorzy. Niepubliczny FIZ nie będzie mógł również dokonać podziału certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli po podziale wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat będzie niższa niż równowartość 40 tys. Ponadto przypadku przeprowadzania przez niepubliczny FIZ […]